Uživatel
Přihlásit se | Registrovat
                                      
Celý katalog

  

Navigace: METRIE TOOLS / Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky stanovují pravidla obchodního vztahu mezi internetovým obchodem http://www.metrie.cz provozovaný společností METRIE spol. s r.o., Moravičanská 20, 789 83 Loštice, zapsaná do OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 2942 a kupujícím. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2010 - aktuální datum změny do vydání nových.

Prohlášení společnosti METRIE k ochraně osobních údajů
Společnost METRIE spol. s r.o., jako provozovatel internetového obchodu tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané z dotazníků prostřednictvím internetového obchodu považuje za důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům společnosti METRIE spol. s r.o. Osobní údaje nebudou bez souhlasu poskytnuty jiné společnosti. Výjimku tvoří pouze osobní údaje předávané dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Společnost METRIE spol. s r.o. zpracovává osobní údaje zaregistrovaných osob po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a provozovatel METRIE spol. s. r. o. údaje zlikviduje.

 

NÁKUPNÍ ŘÁD

 

Platební podmínky
Veškeré ceny na http://www.metrie.cz jsou uváděny včetně DPH 20%. Platba probíhá v hotovosti oproti vydání zboží a daňového dokladu.

Postup objednávky zboží
Pro vstup do E-shopu je nutné se nejprve zaregistrovat. Po zaregistrování Vám bude odeslán e-mail s Vámi zadaným přihlašovacím jménem a heslem. S těmito přihlašovacími údaji je nutné se přihlásit nejpozději do 48 hodin od registrace do e-shopu, jinak bude registrace automaticky zrušena. Po přihlášení se Vám zobrazí seznam zboží s cenami a je možné přistoupit k vytvoření objednávky. Objednávku zboží vytvoříte postupem, kdy nejprve u jednotlivé vybrané položky označíte celkový počet objednávaných kusů a následně vložíte každou tuto jednotlivou položku do nákupního košíku, který je zobrazen v horní části obrazovky. Jakmile budete s celkovým výběrem hotovi, vstupte kliknutím do nákupního košíku, kde se vám zobrazí přehled všech vámi objednaných položek. Zde je možno Vaši objednávku dále upravit (změnit počet objednávaných kusů či jednotlivé položky z nákupu vyřadit). Kliknutím na ikonu „Objednat zboží“ se dostanete do prostředí fakturačních a dodacích údajů, kde je třeba vyplnit povinná pole označená hvězdičkou. Následně klikněte na ikonu „Pokračovat ke kontrole údajů“, kde si veškeré Vaše vyplněné identifikační údaje překontrolujte a eventuelně je opravte. Klikem na ikonu „Odeslat objednávku“ je tato objednávka definitivně odeslána k našemu zpracování.

 

 Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu s platnými zákony máte jako zákazník právo v případě uzavření smlouvy s použitím prostředků komunikace na dálku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění. Chce-li tak učinit, musíte vrátit zboží neponičené, v originálním neporušeném obalu a s kompletním obsahem (s návodem, záručním listem a kompletním příslušenstvím).Rozhodnete-li se pro odstoupení od smlouvy, prosíme Vás o zaslání zboží na adresu METRIE spol. s r. o., Moravičanská 20, 789 83 Loštice. Společně se zásilkou prosím zašlete písemnou žádost na „Odstoupení od kupní smlouvy“ s bankovním spojením nebo adresou, na kterou Vám bude poukázána cena za vrácené zboží.


REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Záruční podmínky
Společnost METRIE spol. s r.o. (dále jen prodejce) poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, především ustanovením zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Záruční lhůta počíná běžet dnem prodeje a pro jednotlivé skupiny výrobků je 24 měsíců. Záruka na baterie je 6 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věcí, neodborné použití, mechanické poškození nebo opotřebení, živelnou pohromu nebo jiný vnější vliv.
Kupující je povinen si zboží při převzetí prohlédnout. Pokud je shledána závada (obsah dodávky není kompletní, zboží mechanicky poškozeno atd.), má právo kupující zboží nepřevzít. Pozdější reklamace neúplností zboží nebo jeho mechanického poškození nebude uznána. V případě zásilkového prodeje má kupující povinnost zásilku zkontrolovat za přítomnosti dopravce a v případě závady reklamuje zásilku přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Na pozdější reklamaci závady (mechanicky poškozené zboží, chybějící zboží v balíku apod.) zjištěné mimo přítomnost dopravce, není možno brát zřetel.

Vyřízení reklamace
Reklamace se uplatňuje u prodejce na adrese , METRIE spol. s r. o., Moravičanská 20, 789 83 Loštice, tel. 583 456 344, Fax: 583 456 340, e-mail: obchod@metrie.cz

Pokud nám budete zasílat zboží k reklamaci, pak prosím přiložte ke zboží záruční list (pokud byl součástí), kopii prodejního dokladu a stručný popis reklamace. Zboží prosím zabalte do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označte zásilku příslušnými symboly.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Novinky
Nejprodávanější zboží
METRIE TOOLS - člen skupiny METRIE s.r.o.
METRIE TOOLS - člen skupiny METRIE s.r.o.
2013 © Všechna práva vyhrazena

METRIE TOOLS - člen skupiny METRIE s.r.o.| Moravičanská 20|789 83 Loštice
Tel. 606 766 252 - linka 44 nebo 68 | e-mail: tools@metrie.cz 

Provozováno na systému MajorShop®
Design useweb.cz