Uživatel
Přihlásit se | Registrovat
                                      
Celý katalog

  

Navigace: METRIE TOOLS / Obchodní podmínky a nákupní řád / Reklamační řád

Reklamační řád

Záruční podmínky

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené reklamačním řádem obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
Záruční lhůta počíná běžet dnem prodeje a pro jednotlivé skupiny výrobků je 24 měsíců. Záruka na baterie je 6 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věcí, neodborné použití, mechanické poškození nebo opotřebení, živelnou pohromu nebo jiný vnější vliv.
Kupující je povinen si zboží při převzetí prohlédnout. Pokud je shledána závada (obsah dodávky není kompletní, zboží mechanicky poškozeno atd.), má právo kupující zboží nepřevzít. Pozdější reklamace neúplností zboží nebo jeho mechanického poškození nebude uznána. V případě zásilkového prodeje má kupující povinnost zásilku zkontrolovat za přítomnosti dopravce a v případě závady reklamuje zásilku přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Na pozdější reklamaci závady (mechanicky poškozené zboží, chybějící zboží v balíku apod.) zjištěné mimo přítomnost dopravce, není možno brát zřetel.

Vyřízení reklamace
Reklamace se uplatňuje u prodejce na adrese METRIE TOOLS - člen skupiny METRIE s.r.o.,  Moravičanská 20, 789 83 Loštice, tel. 606 766 252 - linka 30 nebo 44, e-mail: obchod@metrie.cz.

Pokud nám budete zasílat zboží k reklamaci, pak prosím přiložte ke zboží záruční list (pokud byl součástí), kopii prodejního dokladu a stručný popis reklamace. Zboží prosím zabalte do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označte zásilku příslušnými symboly.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Novinky
Nejprodávanější zboží
METRIE TOOLS - člen skupiny METRIE s.r.o.
METRIE TOOLS - člen skupiny METRIE s.r.o.
2013 © Všechna práva vyhrazena

METRIE TOOLS - člen skupiny METRIE s.r.o.| Moravičanská 20|789 83 Loštice
Tel. 606 766 252 - linka 44 nebo 68 | e-mail: tools@metrie.cz 

Provozováno na systému MajorShop®
Design useweb.cz